Podczas I Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, 16 maja 2013 r., wybrane zostały władze Warszawskiego Klubu Kendo I kadencji: