Warszawski Klub Kendo

剣道 kendo

Way of the Sword

Join Our beginner group

Sign up!
Walka kendo w pustym budynku

news速報

Keiko

UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! W związku ze zniesieniem części obostrzeń - 18.05 - wracamy do normalnych treningów na dojo!!! Godziny wg starego grafiku, czyli Gr. Zaawansowana 19:30 - 21:30 (Wtorek i Czwartek), Gr. Dziecięca na razie tylko we Wtorki 18:30 - 20:00. WKK SIŁA!!!! ATTENTION ! ATTENTION ! ATTENTION ! Due to the lifting of some of the restrictions - on May 18th - we are back to normal dojo training !!! Hours according to the old schedule, that is Advanced Group 19:30 - 21:30 (Tuesday and Thursday), Children's Group only on Tuesdays 18:30 - 20:00 for now. WKK SIŁA!!!!

kendo and more kendo

martial art

persistence, discipline, motivation

Discover kendo
Men, kote, shinai