Zmiany w regulaminie treningów ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną

Kontynuujemy treningi Kendo w WKK – jako klub, zależy nam na wspólnych ćwiczeniach i zapewnieniu Wam możliwie najlepszej nauki. Jednocześnie, natomiast, musimy wspólnie (!) zadbać o nasze bezpieczeństwo. Dlatego wdrażamy dodatkowe zasady sanitarne.

Wierzymy, że poniższe zasady pomogą zapewnić nam możliwie bezpieczne warunki treningowe. Jednocześnie wierzymy ze mimo trudniejszych warunków, przy odpowiednim dostosowaniu materiału treningowego (większa koncentracja na treningu technicznym vs wydolnościowym) będziemy w stanie dalej rozwijać nasze Kendo.

1. Wprowadzamy obowiązkowe noszenie maseczek (zakrywających usta i nos; przyłbice nie będą akceptowane) przed, w trakcie i po treningu (od momentu wejścia do szkoły do momentu wyjścia z niej). WAŻNE: Instruktorzy dołożą wszelkich starań by poziom treningu był dostosowany do ograniczeń wynikających z wprowadzenia tego obowiązku (rodzaj ćwiczeń, przerwy, wietrzenie sali itp.).

2. Na halę sportową wejść mogą tylko osoby uczestniczące w treningu – wszystkie osoby towarzyszące (w tym rodzice) proszeni są o oczekiwanie w maseczkach na zakończenie treningu poza halą sportową.

3. Warunkiem wejścia na salę będzie dezynfekcja rąk, poddanie się badaniu temperatury ciała oraz podpisanie oświadczenia epidemiologicznego.Uwaga: wejście na salę umożliwimy tylko osobom, których temperatura ciała nie będzie przekraczać 37,3 C.

4. Prosimy przychodzić 10-15 minut przed rozpoczęciem treningu, tak aby usprawnić weryfikację zdrowia, o której mowa w pkt 3. Instruktor prowadzący weryfikację będzie ją prowadził przez maksymalnie 10 minut po rozpoczęciu treningu. Po tym czasie nie będzie możliwości dołączenia do zajęć.

5. Na halę sportową wejść można wyłącznie razem z instruktorem – dzieci proszone są na oczekiwanie w maseczkach przed wejściem na halę aż instruktor przybędzie.

6. Pozostałe grupy, po przeprowadzenia weryfikacji, o której mowa w pkt 3, mogą wejść na halę i zobowiązane są do przestrzegania 2 metrowego dystansu od pozostałych uczestników przez cały trening (poza ćwiczeniami wskazanymi przez instruktora). Należy przestrzegać poleceń instruktora co do rodzaju wykonywanego ćwiczenia oraz nie podchodzić do innych ćwiczących poza ćwiczeniami zleconymi przez instruktora.

7. Po wejściu na halę wszyscy uczestnicy zajmują miejsca na podłodze (rozkładają swoje rzeczy, sprzęt i wodę) zachowując 2 metrowe odstępy – w przypadku zapełnienia całej długości sali tworzone są dwa rzędy.

8. Do odwołania nie będzie możliwości korzystania ze składzika klubowego.Grupa początkująca nie pobiera shinai klubowych samodzielnie – po rozpoczęciu treningu shinai przekaże instruktor.

9. Klub zapewnia środki do dezynfekcji rąk oraz sprzętu klubowego.

10. Podczas przerw w zajęciach zobowiązuje się wszystkich uczestników do powrotu na swoje miejsce ze sprzętem i wodą. Zdjęcie maseczki dozwolone jest wyłącznie na czas picia wody.

11. W trakcie treningu w razie gorszego samopoczucia możliwe jest przerwanie ćwiczeń (po sygnalizacji instruktorowi) i powrót na wyznaczone miejsce w celu odpoczynku i napicia się wody lub wyjście na powietrze.

12. Zasady free keiko (trening środowy) – pierwsza z osób przybyłych na trening pobiera ze składzika ankiety epidemiologiczne oraz termomentr i przeprowadza weryfikację osób uczestniczących tegodnia w treningu. Uczestnicy w chwili nie wykonywania ćwiczeń pamiętają o zachowaniu 2 metrowego dystansu (zwłaszcza w trakcie picia wody), a przez cały trening o zakrywaniu ust i nosa maseczką.

13. Każdy zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Klubu (przez wiadomość na fb lub mailem na adres kontakt@kendo-warszawa.pl) o pozytywnym wyniku testu na COVID-19 lub kontakcie z osobą zakażoną, z podaniem daty prawdopodobnego kontaktu z osobą zakażoną/bądź zakażenia.

14. Pamiętamy, że ww. zasady mają chronić nas przed potencjalnym ryzykiem zakażenia. Jeżeli widzimy, że inny uczestnik świadomie bądź nieświadomie łamie obowiązujące zasady śmiało zwracamy mu uwagę.